Desinfeksjon av packrafts

For å hindre spredning av smittsomme sykdommer i norske vassdrag stiller forskriften om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr krav til at ustyr(båter, fiskeredskap mm) som er brukt i ett vassdrag skal tørkes og desinfiseres før det flyttes til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag. 

Anbefalt utstyr for desinfeksjon: 

Gjennomføring:

For desinfeksjon av utstyr anbefales bruk av Virkon S. Pulveret blandes med vann til 1 % løsning (en måleskje (10g) per liter vann). Stoffet er miljøvennlig, skånsomt mot utstyr og effektivt så lenge løsningen har rosa farge. Ferdig oppløsning i sprøyter og flasker er holdbar i 1-3 uker. 

Før desinfeksjon bør packraften blåses opp og gjøres ren. Båten sprayes med Virkon S. Her er det viktig at hele overflaten dekkes med desinfeksjonsmiddelet. Virkon S må virke i 10 - 15 minutter for å ha full effekt. Det er spesielt viktig dersom packraften/utstyret har vært direkte i kontakt med smittet fisk. 

Dersom du har anledning bør mindre utstyr bades/dyppes i desinfeksjonsmidlet. 

 

Kilde: 
www.mattilsynet.no
Forskriften om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr