Sølendalen og Speka

Sølendalen og Speka

  • Turlengde: 40 km
  • Varighet: 3-5 dager
  • Padling: Lett/Middels
  • Fysisk: Middels/Krevende
Fiskekort kjøpes her

Informasjon om turen

Turen gjennomføres enklest ved at man benytter to biler. Kjør grusveien (bomvei) over fjellet til Fiskevollen og sett en bil der. Kjør så tilbake til bygda og ta en ny grusvei til Spekedalssetra. Beregn ca 1,5t kjøre fra Fiskevollen til Spekedalssetra. For å gjøre turen kortere kan man også velge å starte på enten Skjellåvollen eller Storlægda, eller ved Ingiersvollen for å gjøre turen lenger. 

Det er gode muligheter for telt, gapahuk og tarp på veien. 

Fra Vesle Sølensjøen og ned til Sølen er det ganske populært å padle kano, og det er noen fine leirplasser. Man vil padle gjennom Lille Sølensjø naturreservat på turen. Der er det mye fugleliv, og det er også en del bever langs hele elva.Det er gode muligheter for å få både ørret, harr og gjedde i vassdraget. Husk Fiskekort!

Rutebeskrivelse

Avhengig av hvor høy vannstanden er må du trolig gå noen km langs elva fra Spekedalssetra før det blir mulig å padle. Ellers er mye stilleflytende og buktende elv, spesielt etter Storlægda. Er det veldig lav vannføring, kan det hende at store deler av Speka (mellom Spekedalssetra og Storlægda) ikke er egnet for padling, grunnet mange små stryk med steiner.

Når man kommer til Sølensjøen kan man velge om man vil padle eller gå de siste km på en sti som går langs vannet. Ved god vannføring skal det være mulig å klare seg med 5km eller mindre til fots på hele turen. Det betyr ca 35km padling gjennom flott natur.

    Nyhetsbrev