Alle MRS Packrafter har nå et strømlinjeformet skrog og benytter seg av MRS Streamline teknologien. MRS bruker spesielle skjæreelementer for å strømlinjeforme skroget på sine Packrafter. Resultatet er at de skjærer gjennom vannet istedenfor å brøyte seg frem, slik som mer tradisjonelle Packrafter gjør.

For et uerfarent øye kan det være vanskelig å se forskjellen på Packrafter fra MRS og andre produsenter, men forskjellen ligger i detaljene. En MRS Packraft med Streamline vil ha en markant V-form i baugen, samt mer volum i akterenden enn de fleste andre Packrafter. Dette er selvfølgelig bare noen av forskjellene, men vi kan jo ikke røpe alt heller.

Tiden med "fatrafts" er over

Med MRS StreamLine er tiden med "fatrafts" over. Packrafter vil aldri bli så slanke og og strømlinjeformede som kajakker i plast, men den unike StreamLine teknologien tar packrafters ytelse til neste nivå.

Forskjellige modeller benytter seg selvfølgelig av teknologien i ulike grad. Hver enkelt av MRS modeller er utviklet med tanke på spesifikke egenskaper, enten de er spesielt tilpasset padling på flatt vann, tøffe forhold ned steineste og bratte elvepartier eller å være så lette som mulig.

StreamLine teknologien gir de største ytelsesforbedringene på flatt vann. Dermed er det også naturlig at modellene som fokuserer på ytelse på flatt vann i størst grad benytter seg av teknologien. Alle MRS modeller er tilpasset med StreamLine, men Nomad og Barracuda ble laget fra bunnen av med StreamLine teknologien som utgangspunkt for utviklingen.